Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là một loại hình cơ cấu kinh doanh đã được đưa vào sau này để khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp khi kinh doanh

Bạn là một thương nhân hoặc một doanh nhân? Doanh nghiệp của bạn đang phát triển? Có lẽ đã đến lúc thành lập công ty TNHH 1 thành viên để tiện kinh doanh

Nếu bạn chọn điều hành doanh nghiệp của bạn dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, doanh nghiệp sẽ có các đặc điểm sau:

  • Công ty về  mặt pháp lý là pháp nhân khác với những người điều hành nó là thế nhân.
  • Có tài chính riêng tách biệt với tài sản chủ sở hữu
  • Có khả năng sở hữu tài sản và giữ lại lợi nhuận sau thuế.
  • Có hai loại hình công ty: công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân  và công ty trách nhiệm hữu hạn công khai:

Các công ty TNHH tư nhân không thể chào bán cổ phần cho công chúng. Tại Vương quốc Anh, đây là một trong những thiết lập phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nhỏ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (PLC) có thể tăng vốn bằng cách chào bán cổ phần cho công chúng. Cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán, và một PLC phải đã phát hành cổ phiếu với giá trị ít nhất là 50.000 bảng trước khi nó có thể giao dịch. Cơ cấu này là phổ biến hơn cho các doanh nghiệp lớn hơn, thành lập hơn.

Công ty TNHH và trách nhiệm hữu hạn

Trong một số mô hình công ty – ví dụ như 1 thể duy nhất kiểu doanh nghiệp tư nhân – không có sự phân biệt pháp lý giữa tài chính của chủ sở hữu và tài chính của doanh nghiệp. Như vậy, nếu một doanh nghiệp thất bại, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản nợ nào mà công ty đang gặp phải.

Bởi vì một công ty TNHH có tài chính riêng biệt và khác biệt với chủ sở hữu hợp pháp, các cổ đông có ‘trách nhiệm pháp lý’ – có nghĩa là chủ sở hữu và cổ đông không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ tổn thất hoặc khoản nợ nào phát sinh từ hoạt động kinh doanh của họ.

Trách nhiệm hữu hạn là một trong những ưu điểm chính của việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên, vì các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong phạm vi đầu tư ban đầu của họ và chỉ có thể mất vốn ban đầu họ đưa vào kinh doanh, rủi ro hầu như khá ít.

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Để thành lập công ty TNHH, bạn cần đăng ký với Công ty House .

Bạn có thể đăng ký công ty trực tuyến của bạn trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Bạn có thể tự làm việc này hoặc trả cho một kế toán viên hoặc luật sư để thay mặt bạn thực hiện quá trình này.

Khi đăng ký, bạn cần cung cấp:

  • Tên đăng ký và địa chỉ đầy đủ của công ty bạn.
  • Tên, địa chỉ của giám đốc và, nếu có thể, thư ký công ty.
  • Thông tin chi tiết về cổ đông và vốn.
  • Công ty TNHH và thuế

Khi công ty trách nhiệm hữu hạn của bạn được thành lập, bạn sẽ phải đăng ký thuế doanh nghiệp. Việc này cần được thực hiện trong vòng ba tháng, hoặc bạn có thể phải trả tiền phạt.

Tất cả các công ty TNHH phải nộp thuế , nhưng bạn cũng có thể được miễn giảm cho các loại thuế như thuế GTGT, Thu nhập từ Thuế Lợi tức hoặc PAYE và Đóng góp Bảo hiểm Quốc gia.